Framtiden Primärvård

NHS 111 Smart Triage Service: NHS England

Samuel Wibeck

NHS Englands London-team övervakar vården av över 11 miljoner människor. Teamet är prisbelönt för sitt sätt att arbeta med innovation och har som ambition att göra London till världens friskaste stad. 

I den här presentationen, som spelades in på Vitalis 2024, berättar Shaun Crinion, en av NHS tankeledare, om sin vision för en smart triageringstjänst i NHS111 (liknande 1177 i Sverige), en jämlik första kontaktpunkt för alla som kommer in i hälso- och sjukvårdssystemet. 

AI-aktiverad patienttriage har introducerats för NHS-patienter som en första linjens bedömning, som triagerar för att säkerställa att resurserna används på bästa sätt beroende på det kliniska behovet samt ger en bekväm väg för patienterna. 

I dagsläget hamnar 32% av patienterna som söker klinisk rådgivning utanför kontorstid i slutändan på akutmottagningen. Baserat på hälsoekonomisk modellering förväntas Smart Triage Service minska antalet olämpliga besök med 24%. 

Tillsammans med NHS England National Clinical Advisor for Urgent Care, Dr. James Ray, och Visibas CMO Dr. Annabelle Painter presenterar Shaun detta nya projekt som kommer att förbättra tillgången till vård för miljontals människor.

---

Presentatörer:
Shaun Crinion, NHS
Dr James Ray, NHS
Dr Annabelle Painter, Visiba

Inspelat på Vitalis, maj 2024.