Tekniken Primärvård

Video: Red Robins beslutsprocess

Marcus Olivecrona

Redan 2018 fattade Visiba beslutet att överge trädstrukturen i utvecklingen av sitt verktyg för automatiserad anamnes och triage, till förmån för ett sannolikhetsbaserat nätverk. Denna förändring gjordes för att möjliggöra väl underbyggda och träffsäkra beslut samt kontinuerlig förbättring av verktyget.

Med Red Robin kan ni säkerställa att era patienter får högkvalitativ vård, att vårdpersonal och läkare kan arbeta så effektivt som möjligt och säkerställa den medicinska tillförlitligheten.