Tekniken

API-integration med Norse Feedback

Selma Fallsen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >API-integration med Norse Feedback</span>

Lysne Helse är en av våra kunder som verkligen har optimerat kontakten mellan patient och vårdutövare, med hjälp av en integration mellan Visiba och det kliniska feedbackverktyget: Norse Feedback.

Lysne Helse och Visiba

Lysne Helse är en privat psykologklinik baserad i Oslo, som ägs och drivs av psykologer. Lysne inledde ett samarbete med Visiba hösten 2020. Med Visiba kan Lysne Helse erbjuda en plattform för digital dialog med sina patienter. Patienterna kan gå in i appen, välja vårdutövare och boka tid för videokonsultation utifrån de tider som är lediga. Eftersom även Norse Feedback är ett viktigt arbetsverktyg för Lysnes vårdutövare, var det naturligt att titta närmare på möjligheterna att integrera Norse och Visiba.

Norse Feedback 

Norse Feedback är ett datadrivet analysverktyg för kartläggning av patienternas psykiska hälsa, baserat på realtidsdata från patienterna. Prototypen har utvecklats baserat på betydande forskning och klinisk praxis. Frågorna som patienten får beror på vad man kontinuerligt svarar på triggerfrågorna, som ska täcka in den enskildes symptom, problem- och resursområden. Den underliggande algoritmen bygger på forskningsbaserade tröskelvärden, som avgör om något är kliniskt relevant eller inte. Frågorna kommer därför att upplevas som meningsfulla för den enskilda patienten under en behandlingsperiod, samtidigt som vårdutövaren enkelt får tillgång till användbar och heltäckande information om patienten och behandlingen, utan att detta stör den dagliga verksamheten.

Visibas API: Embassy

Visiba integrerar med Norse Feedback genom vårt API (Application Programming Interface) Embassy som extraherar och tar emot nödvändig information för att stödja den önskade processen. En automatisering av insamling av patientinformation och avtal är exempel på sådant som Embassy kan lösa, för en bättre och mer sammanhängande upplevelse. Interfacet bygger på den globala standarden FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), ett ramverk som är vanligt inom hälso- och sjukvården.

Integrationen mellan Visiba och Norse Feedback

Integrationen mellan Visiba och Norse Feedback gör det möjligt att automatisera sändning av Norse kartläggningsformulär till Lysnes patienter i samband med videomöten med Lysnes psykologer.

Vidar Ulset, grundare av Lysne Helse, ser på integrationen med Norse som mycket användbar och något som underlättar för både psykologen och patienten.

Integrationen gör att vi sparar mycket tid genom att vi slipper så många tryck, det ger ett enkelt och överskådligt flöde för psykologerna och patienterna.

Hege B. Hopland-Nechita är Chief Operations Officer på Norse Feedback och är på samma sätt som Visiba; angelägen om att förenkla användarnas vardag på alla sätt.

Integrationen kommer att automatisera och förenkla användningen av Norse.  Automatisk insamling av patientinformation och avtal och dessutom automatisk utsändning av Norse-kartläggningar, gör att vårdutövare kan lägga mer tid på att behandla och mindre tid på administrativa uppgifter. Visiba optimerar kontakten mellan patient och vårdutövaren, och Norse är skräddarsytt för just det. Så Norse och Visiba passar varandra som handen i handsken.

Så fungerar integrationen i praktiken

När en patient bokar ett möte i Lysnes app delas bokningsinformationen och informationen om patienten med Norse Feedback via API-integrationen. Norse kan då utifrån den medskickade informationen skicka ett SMS med en länk till rätt formulär för patienten. Formuläret fylls i före det planerade mötet mellan patienten och vårdutövaren, berättar Hege B. Hopland-Nechita:

Frågeformuläret fylls i på patientens mobil före behandlingstimmen – utan att det tar tid från själva mötet. På så sätt kan tiden mellan patient och vårdutövare utnyttjas maximalt, och till just det som tiden ska användas för: att arbeta tillsammans för god hälsa.

Patient- och brukarengagemang i fokus

Både Visiba och Norse arbetar med kontinuerliga förbättringar och anpassning av sina system, genom behandling av statistikdata och feedback från vårdutövare och patienter. Insikter ur ett användarperspektiv är avgörande för att förbättra både befintliga och framtida vårdtjänster. Integrationen mellan Visiba och Norse är ett bra exempel på hur en enkel lösning mellan två olika system kan ge stort värde – för både vårdpersonal och patienter!