Framtiden

Fler system till vården!

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Fler system till vården!</span>

Vissa menar att färre system ger mer resurseffektiva arbetssätt, med mindre otydlighet, administration och komplexitet. Tanken är god, men riskerar att underskatta den svenska vårdens komplexa uppbyggnad och med vilken kraft ny innovation kommer.

Tittar vi närmare på vad man vill uppnå med idén om ett enda system kan vi konstatera att målet kanske i själva verket handlar om att skapa upplevelsen av ett system. Det är få som tycker det är krångligt, eller ens reagerar på, att de använder Apple, Swish och BankID för att kunna skicka pengar till en kompis. På samma sätt kan nischade verktyg för t.ex. för specifika patientgrupper, länkas samman för att skapa en anpassad och sömlös lösning inom vården. Läs t.ex. caset om hur egenmonitorering och vårdcentralen i mobilen underlättar för astmapatienter.

Det enda vi vet om framtiden är att vi inte vet

Öppna standarder gör att det går att anpassa verktyg och system efter vårdens komplexitet. I takt med verksamheternas behov kan vårdgivaren utveckla sina digitala erbjudanden genom att byta ut äldre system och lägga till nya, när de ser en möjlighet. På detta sätt tillåts verksamheterna ta höjd för framtida innovation och riskerar inte en hämmad utveckling på sikt.

Flera system som samverkar

Det är omöjligt att i detalj veta hur framtidens vårdbehov ser ut. Men det går att skapa en infrastruktur som är anpassningsbar och som kan implementera nya lösningar när förutsättningarna förändrats. System som bygger på öppen standard ger verksamheterna större möjligheter till problemlösning och tillåter olika processer att växa fram – även de som inte går att förutse.

Fokus på användarupplevelsen

Tillsammans kan vårdgivaren och relevanta leverantörer, som är en del av ett öppet och levande ekosystem, enkelt lägga till lösningar som hjälper vården framåt, genom att nya innovationer adderas i takt med verksamheternas behov. Det intressanta är inte hur många, eller vilka system som samverkar, det som är viktigt är hur patienten i slutändan upplever den digitala vården och vårdutövarna sin arbetsmiljö.

Vi tror att det är fler system, inte färre, som kommer att hålla vården uppdaterad och göra att välfärden kan ta del av ny innovation och positiv digital transformation. Vad tror du?