Kommun Tekniken

Mer än säkra videomöten

Andreas Möllås

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Mer än säkra videomöten</span>

Vad är det första du tänker på när du hör ”digital vård och omsorg”? Många tänker nog på säkra videomöten, vilket inte är så konstigt – många av oss fick prova på videokonsultation för första gången under pandemin. Men digital vård, omsorg och stöd kan vara så mycket mer än bara videomöten.

Video är egentligen bara ett av många sätt som en verksamhet kan ge vård och omsorg digitalt. Genom att digitalisera flera delar av processen kan ni lättare samla in och hantera information, men också arbeta mer effektivt och skapa konkret nytta för invånarna. Här är 5 exempel på flöden som med fördel kan digitaliseras.

Enklare bokning av möten

När invånaren själv kan boka tider ger det fördelar för både individen och verksamheten. Genom att få en översikt över tillgängliga tider för olika tjänster kan invånaren enkelt välja den tid som passar dem bäst. Detta frigör i första hand tid och resurser för verksamheten. Mindre tid för administration innebär att personal kan lägga mer tid på andra uppgifter, t.ex. fysiska möten.

Virtuella väntrum för drop-in-besök

Ibland kan behov uppstå snabbt och man vill komma i kontakt så fort det är möjligt. Ett virtuellt drop-in väntrum erbjuder nya möjligheter. Personalen är inte längre bunden till ett geografiskt läge, vilket innebär att resurser från andra enheter kan användas för att bemanna drop-in-mottagningen. Det gör verksamheten betydligt mer flexibel när det gäller öppettider, men också när det gäller vilken typ av tjänster och service ni kan erbjuda. Ni kanske vill utöka ert erbjudande eftersom ni kan distribuera resurser från annan plats? Det går också att ha fler digitala väntrum för att täcka upp olika behov.

Samla in information med hjälp av digitala formulär

Digitala formulär kan till exempel användas för att samla in uppgifter före eller efter ett videomöte. I de flesta fall används digitala formulär före själva mötet, där individen bland annat kan ge information om sin situation och behov. Informationen hjälper verksamheten att lättare utse en resurs som har rätt kompetens för att hjälpa personen. Personalen blir också bättre förberedd och får svara på frågor som annars kan komma att ställas under själva besöket. Genom att i förväg formulera sin situation blir den andra parten också mer förberedd, vilket många gånger resulterar i ett effektivare möte.

Kommunicera tidsoberoende med meddelanden

Asynkron kommunikation via meddelanden fungerar ungefär som en vanlig e-postkommunikation, men med säker autentisering. Funktionen gör det möjligt för invånare att skriva meddelanden till verksamheten när som helst på dygnet (men det betyder såklart inte att ni måste svara direkt). Genom att inte behöva anpassa sig till öppettider blir tröskeln att ta kontakt lägre. Verksamheten får i sin tur en effektiv kommunikationskanal som skapar förutsättningar för en tillgänglig och regelbunden kontakt.

Samla in underlag för statistik och för verksamhetsutveckling

Statistik utgör en viktig grund för analys och verksamhetsutveckling. Hur många videokonsultationer har genomförts det senaste året? Vad är den genomsnittliga tiden för ett besök? Hur ser vår målsättning ut? Det är också möjligt att löpande mäta vad personal och invånare tycker om de digitala tjänsterna med hjälp av utvärderingsfrågor.

Det finns betydligt fler tjänster inom vård, omsorg och stöd som kan digitaliseras. Utvecklingen går snabbt, till exempel när det gäller journalhantering, hemmonitorering och AI. Hur framtiden kommer att se ut är omöjligt att förutspå, men vi kan vara ganska säkra på att den kommer bli mer och mer digital. Skiftet mot ökad innovation och invånarnytta, och inte minst invånarnas förväntningar på ökat inflytande över sin egen situation och förbättrad digital välfärd, är några av drivkrafterna bakom utvecklingen.

Är ni redo att följa med på resan?