Visiba Människan

Patienten i fokus: Visibas patientpanel

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Patienten i fokus: Visibas patientpanel</span>

Visiba har sedan starten haft patientens perspektiv i centrum och vi har även tidigare genomfört användartester som en del av produktutvecklingen. Med den nya patientpanelen kommer vi att få utökade möjligheter att både förbättra befintliga och framtida funktioner. Ett spännande initiativ som vi ser fram emot att höra mer om! Vi har pratat med vår UX-designer Sofia Pernbert, ansvarig för patientupplevelsen i Visiba, för att få veta lite mer.

Vad är syftet med patientpanelen?

Det främsta syftet är att säkerställa att gränssnittet är tillgängligt och lättförståeligt för alla de som söker vård och deras anhöriga. Vi har alltid lagt fokus på att det ska vara enkelt och intuitivt att navigera i appen, men med patientpanelen kan vi få upp volymen och kvaliteten på användartesterna. Samtidigt kan vi nu också säkerställa att personer med funktionsvariationer är med i kvalitetssäkringen och kan ge feedback utifrån sina perspektiv.

När startades patientpanelen upp?

Vi började samla in medlemmar till panelen redan vid årsskiftet, men hade vår officiella kick-off med panelen i slutet av april.

Hur har panelmedlemmarna valts ut?

Gruppen består nu initialt främst av medlemmar i Levande Bibliotek från Region Jönköpings Län. Det är personer med lång erfarenhet av kontakt med vården, både patienter och anhöriga, som är engagerade och vill arbeta för att göra vården bättre. Vi har även representanter från Synskadades Riksförbund som kommer stötta med tillgänglighetsaspekten för synskadade. I gruppen ingår dessutom s.k. digitala coacher, patientstödjare som hjälper personer som behöver lite extra stöd och hjälp med nya digitala verktyg. Flera av medlemmarna känner till patientappen sedan tidigare.

Hur många personer ingår i panelen?

Just nu är det ca 10 personer i alla åldrar. Vår äldsta medlem är 81 år och en van användare av appen Bra Liv nära.

Vad är panelens uppdrag?

Uppdraget är å ena sidan att återkoppla kring ny funktionalitet och design i ett tidigt skede. Å andra sidan kommer medlemmarna att hjälpa till med att utvärdera appen som den ser ut idag. Syftet är alltså att hjälpa oss att göra patientappen så användarvänlig som möjligt och att uppmärksamma oss på svårigheter och utmaningar i befintliga gränssnitt.

Hur ser samarbetet ut?

Då vi precis har startat igång har vi inte ännu etablerat en slutgiltig process. Initialt kommer vi nyttja panelen som en resurs när vi behöver hjälp att utvärdera befintlig eller ny funktionalitet. Vi kommer bjuda in panelen till användartester där medlemmarna får genomföra olika testscenarier för att sedan låta deras feedback bli en naturlig del av vår utvecklingsprocess. Vi planerar också djupintervjuer med panelmedlemmar för att få en bättre förståelse för deras behov och vilka problem och utmaningar de stöter på i kontakten med vården idag.

Exempelvis kan vi bjuda in panelen till ett digitalt forum där vi tillsammans går igenom en ny prototyp som paneldeltagarna sedan får testa och berätta om sin upplevelse. Parallellt iakttar vi hur de rör sig i gränssnittet och ställer frågor om det vi ser.

Hur tänker vi oss att utveckla panelen framåt?

Vi hoppas förstås att vi kan utöka utöka panelen, dels geografiskt men även åldersmässigt. Vi ser ju gärna att panelen består både av personer som är digitalt mogna och förstagångsanvändare.

Varför har vi dragit igång det här initiativet nu?

Vi har alltid arbetat utifrån tesen att slutanvändaren kommer att bestämma vilka lösningar som slutligen kommer att användas – patienternas upplevelse av tekniken är central för att de ska vilja använda den. Vi har alltid haft detta som ledstjärna i vår utveckling, men nu har vi tid och möjlighet att ta det till nästa nivå.

Hur upplever du att det är att arbeta med patientpanelen?

Det är otroligt givande! Framför allt då medlemmarna i panelen är så engagerade och verkligen vill bidra med sin kunskap för att förbättra tekniken. Appen är ju till för patienterna och genom det här initiativet kan patienterna och deras anhöriga påverka hur deras vårdkontakt bör se ut.

Kan vem som helst bli medlem i panelen?

För oss som utvecklar lösningarna är det ju enormt viktigt att de personer som kan tänkas använda appen också är representerade i utvecklingen av den. På sikt bör panelen spegla hela samhället. Därför tar vi också jättegärna emot fler medlemmar. Det är bara att höra av sig!

Är du också intresserad av att bli medlem i Visibas patientpanel? Skicka din förfrågan och en kort motivering till oss.

Kontakta oss