ungdomsmottagning

Röster från två ungdomsmottagningar

Åsa Söderlund

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Röster från två ungdomsmottagningar</span>

Region Jönköpings läns UM har arbetat med digitala möten sedan 2018 och Västra Götalandsregionen startade upp sin digitala ungdomsmottagning redan 2016. När vi pratar med verksamma inom de olika regionernas ungdomsmottagningar blir det tydligt att det finns stora skillnader i efterfrågan och hur den digitala kanalen stöttar verksamheterna.

På ungdomsmottagningen i Jönköping kan man erbjuda fysiska möten med kort väntetid och ungdomarna kommer gärna till mottagningen för att träffas. Niclas, som är specialistsjuksköterska på ungdomsmottagningen i Jönköping och som också arbetar i den länsgemensamma digitala mottagningen i Region Jönköpings län, ser dock ett stort värde i de digitala mötena, som komplement till de fysiska besöken.

Möjligheten till video ger en extra dimension till distanskontakten som tillför mycket värde. Man kan exempelvis se hur ungdomen har det i sin hemmamiljö, vilket kan vara viktig information att ha med i anamnesen.

Digitala möten som första kontakt

I Västra Götalandsregionen är efterfrågan på de digitala mötena väldigt mycket högre. Här har långa väntetider till fysiska besök gjort att man börjat hänvisa ungdomarna till appen, via telefonsvar, för första kontakten med ungdomsmottagningen. Att den första kontakten är digital har fördelar, menar Lilo som är barnmorska i Västra Götalandsregionen.

Det är bra att vi kan ha ett första möte digitalt, så att både jag och ungdomen är bättre förberedd till det fysiska besöket. Jag kan ta en första anamnes och jag kan dela formulär som hen kan fylla i inför nästa besök. Detta kortar ner tiden för det fysiska mötet som dessutom blir bättre och mer fokuserat.

Marknadsföring för att nå ut

Men hur når man ut med sin digitala ungdomsmottagning? Både Niclas och Lilo medger att man inte lyckats helt med att nå de nya målgrupper man hoppats på – nyanlända och killar till exempel. Pandemin har dessutom försvårat möjligheten att komma ut till skolor och fritidsgårdar och berätta om vad ungdomsmottagningen kan erbjuda. En förutsättning för att möta fler ungdomar digitalt är förstås att de känner till appen. Lilo berättar att de försöker bryta normer och nå ut till fler:

Det är fortfarande framför allt tjejerna som tar ansvar för den sexuella hälsan, preventivmedel och smittspårning av könssjukdomar. Här behöver vi jobba mycket mer med informationskampanjer och marknadsföring av vår verksamhet för att nå ut till fler.

Rekommenderar varandra

Men när ungdomarna har haft en positiv upplevelse av det digitala mötet, sprider de gärna informationen till sina kompisar. På det sättet har även en del killar hittat till mottagningen, berättar Niclas.

Jag har haft ungdomar som kommit hit just pga. att en kompis träffat mig och fått hjälp. Mun-till-munkommunikation funkar bra och vi ser nu en stabil tillväxt i de digitala mötena. De som testat digitalt kommer gärna tillbaka, då det tycker att det fungerar väldigt smidigt och de slipper ta sig till en fysisk plats.

Utvecklar digitala möten med tiden

Både Niclas och Lilo är övertygade om att de digitala mötena är här för att stanna och kommer att vara viktiga komplement till fysiska besök, för tillgänglighet och för bättre första kontakt.

Till hösten satsar VGR mer på den digitala ungdomsmottagningen UM Online. Verksamheten kommer att erbjuda fler digitala tider och koppla på möjligheten att konsultera läkare. Det kommer ge bra förutsättningar för att utveckla och sprida kunskap om den digitala kanalen!