Framtiden

Varför gör vi det här? Egentligen.

Johan Gustafsson

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Varför gör vi det här? Egentligen.</span>

En effekt av covid-19-pandemin är att utrullningen av digitala lösningar inom hälso- och sjukvården har gått i rasande takt. Digitaliseringen blev verklighet när det digitala vårdmötet blev en nödvändighet. Men låt oss påminnas om att det var nödvändigt redan innan.

Sverige är ett av världens mest digitala länder. Vi har ett näringsliv där en stor andel företag har digitala affärsmodeller och hög digital mognadsgrad, och våra invånare är duktiga på att bejaka ny teknik. På många sätt är digitalisering och innovation avgörande faktorer för fortsatt välstånd och för att vi ska kunna lösa de stora utmaningar som den svenska välfärden står inför.

Effektivitetsproblem

Den svenska vården har sedan länge tampats med effektivitetsproblem, som långa väntetider och hög administrationsbörda, samtidigt som vi har en läkarkår som träffar få patienter i jäm­förelse med kollegor i jämförbara länder.

En åldrande befolkning

Vi har en åldrande befolkning med allt mer komplexa vårdbehov. Det ställer allt högre krav på hur våra gemensamma resurser ska fördelas i fram­tiden och många kommuner och regioner har svårt att få ekonomin att gå ihop redan idag.

Tillgänglig och jämlik vård

För att kunna hantera dessa ut­maningar behöver vården utvecklas och ta hjälp av ny teknik och digitalisering för att ställa om till nya arbetssätt. Det var i denna övertygelse som Visiba föddes 2014. Vi drivs av att bidra till att svensk hälso-­ och sjukvård blir mer effektiv, till­gänglig och jämlik.

Inställningen till digital vård 2020

Under september 2020 gick vi ut och frågade patienter och vårdpersonal vad de tycker om digital vård, för att kasta ljus på de utmaningar den svenska hälso-­ och sjukvården står inför. Svaren är inte bara hurrarop – endast var fjärde svensk känner sig lika trygg i ett digitalt vårdmöte som i ett fysiskt möte med vården och fyra av tio svenskar uppger att de är oroliga för att en chattbot skulle missförstå̊ deras svar.

En gemensam utmaning

Men 93 % av de som svarade som arbetar inom vården ser ett värde i att arbetsplatsen erbjuder digitala vårdmöten som en del av ordinarie verksamhet. Tillsammans har vi ett viktigt uppdrag: att lösa ovanstående samhällsproblem samtidigt som vi skapar nya, trygga miljöer för patienterna.

Vår förhoppning är att denna rapport kan hjälpa oss att förstå hur vårdorganisationer bäst stöttas i utvecklingen av det digitala vårdutbudet – och samtidigt få bättre insikt i hur patienterna vill ha det.