Visiba

Visibas nyemission ska hjälpa vården att ta nästa digitala steg

Cornelia Broqvist

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Visibas nyemission ska hjälpa vården att ta nästa digitala steg</span>

Vårdpionjären Visibas framgångssaga fortsätter. Nyligen tog det Göteborgsbaserade health techbolaget in 30 miljoner kronor i en nyemission. Med rejäla investeringar i teknik och organisation vill Visiba fortsätta vara en nyckelspelare för den svenska vårdens digitaliseringsresa. Samtidigt har man under våren öppnat ett nytt kontor i Oxford för att intensifiera satsningen mot Storbritannien.

Nu står det klart att Visiba tar in ca 30 miljoner kronor efter sin nyemission. Rundan leddes av investmentbolaget Blue som tidigare investerat stort i Visiba. Deltog gjorde bland annat även investmentbolaget JCE Group, ängelinvesteraren Simon Josefsson samt bolagets vd och medgrundare Johan Gustafsson.

Vi ser att marknaden utvecklas på ett positivt sätt i framförallt Sverige, Norge och Storbritannien. Kapitalet ger oss rätt förutsättningar för att möta vårdens behov och fortsätta leverera värde till våra kunder

säger Johan Gustafsson, VD på Visiba. Företaget ska nu stötta ett antal av de svenska regionerna i breddinförandet av digitala vårdmöten, där man nu också tar ett rejält grepp om specialistsjukvården.

Just nu utvecklas en funktion för flerpartssamtal som ska underlätta för vårdgivare, patienter och andra deltagare vid gemensamma möten. Detta öppnar upp för nya användningsområden inom bland annat företagsvård, specialistvård och vårdplanering. Ett annat fokus kommer vara att erbjuda fler lösningar som underlättar att dela kompetenser och öka samleveranserna mellan olika verksamhetsområden för att kunna leverera en vård med patienten i centrum.

Visiba arbetar även med AI-lösningar inom vården och tittar på nya sätt att implementera tekniken ytterligare i sina tjänster. En långsiktig målsättning är att kunna knyta till sig partners som kan utveckla vårdspecialiserad AI som kan göra urval, ta fram underlag och stötta vårdpersonalen i det dagliga arbetet. Med den typen av teknik hoppas Visiba på en vårdform där 50 % av patientinteraktionerna görs digitalt och där vården är noga med att skapa värde för patienten.

Vår förhoppning är att morgondagens vård har ett tekniskt stöd genom oss som möjliggör att den blir mer proaktiv. Vi kan se att de delar av vården som tar sin utgångspunkt i patienternas och användarnas behov har bäst förutsättningar att uppnå den typen av resultat

säger Peter Tyreholt, Chief Product Officer på Visiba.