Vinter soluppgång vid sjö

Primärvård

Familjeläkarna: Ögonkontakt är viktigt vid digitala vårdbesök

Åsa Söderlund

Simon Holmgren har arbetat som läkare sedan 2015. På sin nuvarande arbets­plats hos Familjeläkarna har han sedan ett år tillbaka träffat sina patienter digitalt och har i dagsläget hunnit genomföra fler än 14 000 video­besök. Vem kan då vara bättre lämpad att berätta hur det funkar att jobba på detta sätt? Vi bad Simon att dela med sig av sina erfarenheter och tips!

Vad är den främsta anledningen till att din arbets­givare satsat så stort på digitala besök?

Vi har som mål att erbjuda god tillgäng­lighet för våra patienter under vård­centralernas öppet­tider. Med digitala besök har vi större möjlig­heter att fördela resurser mellan vård­centralerna och hjälpa våra patienter snabbare, många gånger även oavsett vart de befinner sig.

Hur brukar du förbereda dig inför ett videobesök?

Jag brukar se till att ha en vit/klar vägg i bakgrunden och dubbel­kolla att jag syns ordentligt i bild och att ljuset ser bra ut, kanske behöver en lampa tändas eller en gardin dras för om solen skiner starkt. Att även ha en städad miljö utan t.ex. synliga kaffekoppar ger ett bra helhets­intryck.

Vad bör man tänka på under själva videosamtalet?

Upplevelsen av ögonkontakt är viktig. Jag brukar regelbundet titta in i kameran för att skapa kontakt med patienten och ge en känsla av närvaro. Om man ser patienten i ögonen via skärmen ser det ju utifrån samtals­partens vy ut som om man tittar bort, vilket är viktigt att ha i åtanke.

Jag rekommenderar också att man inleder video­besöket med öppna frågor och låter patienten med egna ord berätta om sina besvär, trots att man såklart har läst på deras symptom­beskrivning och journal innan. Till exempel kan man säga ”Hej, vad kan vi hjälpa dig med idag? Jag läste att du har ont i magen, berätta gärna lite mer om detta?”. Då är det tydligt att man är förberedd, samtidigt som man ger mer utrymme åt patientens berättelse.

Med digitala besök har vi större möjligheter att fördela resurser mellan vårdcentralerna och hjälpa våra patienter snabbare

-Simon Holmgren

Vilka är de främsta fördelarna med att jobba digitalt?

Det är spännande att vara en del av utveck­lingen av framtidens vård och integrationen mellan de digitala verktygen och de fysiska mottagningarna och vård­centralerna. Det är också möjligt att arbeta vart som helst så länge man har tillgång till en dator, god uppkoppling och möjlighet till avskildhet. Till exempel kan man arbeta hemifrån, eller ibland även på resande fot. Det är både praktiskt och flexibelt.

Samtidigt skapar det en effektivitet, flexibilitet och ett flöde mellan det digitala och vård­centralerna inom Familjeläkarna. Vi kan hjälpa förhållan­devis många patienter på kort tid, med uppemot 20 patienter dagligen, fler än vad man normalt hade hunnit träffa på en vanlig arbetsdag på vård­centralen. En uppskattning skulle vara att vi kan hantera omkring 30 % fler patienter online förutsatt att det är rätt patienter – digital vård är inte till för alla tillstånd och besöken kan vara svåra att jämföra när de har olika vårdtyngd.

Finns det några nackdelar med digitala besök?

Själva besöken har snarare begränsningar än nackdelar, och det är väldigt viktigt att vara medveten om begränsningarna. Även om man kan tro sig vara ganska säker på att en person lider av till exempel en behandlings­krävande öron­inflammation krävs en fysisk under­sökning för att veta detta och för att kunna ställa diagnosen och behandla. Strama har rikt­linjer kring digital vård som jag arbetar utefter och som är en god grundpelare. Gäller det andra tillstånd som t.ex. trötthet kan man i samarbete med de fysiska mottag­ningarna istället se till att förbereda för de fysiska besök som bokas in med bl.a. prov­tagning, vilket gör att underlag redan finns klart.

Digitala besök är verkligen ingen helhets­lösning och video bör betraktas som ett verktyg bland många andra. Att däremot erbjuda detta som ett komplement till fysiska besök ser jag som positivt och det uppskattas av våra patienter att kunna möta oss digitalt.

Vilka är det du möter digitalt?

Det är alla möjliga! Men jag skulle säga att de flesta som besöker oss online är mellan 20 och 40 år, en del är småbarns­föräldrar. Det är inte så många tonåringar, däremot har det blivit alltfler patienter som är mellan 60 och 80 år. Jag har till och med haft video­samtal med en 90-årig patient och det fungerade riktigt bra. 🙂

Vilken feedback har du fått från patienterna?

Att det är ett fantastiskt och smidigt sätt att mötas och kunna få hjälp. De allra flesta har uttryckt sig i positiva ordalag.