Stockholm

Psykologi Specialistvård

SRC: Mer fokuserat och givande jämfört med ett fysiskt möte

Anna-Lena Kärrstrand

Margareta Godin Bagge, projektledare och Hälso- och Rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center, berättar om hur patienter och klienter upplever den nya mötesformen på deras digitala mottagning SRC Hälsa Online.

Vi har haft videomöten med klienter i t.ex. London vilket känns mycket tillfredsställande från båda sidor.
-Margareta Godin Bagge

Hur känns det att vara igång?

– Det känns mycket bra att vara igång med denna mötesform som ligger helt i linje med den digitala utvecklingen och nya sätt att kommunicera. Vi vill vara i framkant och leverera attraktiva moderna tjänster.

Hur upplever personalen videobesöket som ett verktyg i sin vardag?

– Vi strävar bl.a. efter att ha en flexibel och lyhörd inställning till klientens behov. Därför har såväl psykologer som hälso- och rehabvägledare sett denna mötesform som ett ytterligare verktyg att kunna ge klienten en valmöjlighet med lika bra kvalité som i ett fysiskt möte.

– Det har genomförts psykologsamtal online där såväl psykolog som klient har upplevt samtalet som minst lika bra som om de vore i ett fysiskt rum. Möte via videolänk kan ibland t.o.m. upplevas mer fokuserat och givande jämfört med ett fysiskt möte. En psykolog sa: ”Det här var det bästa psykologsamtalet någonsin som jag haft med en klient! Samtalet blev stringent och fokuserat och vi hann med allt vi behövde prata om.”

– Tekniken har inte orsakat några större problem förutom i några enstaka fall där det har det varit bristande täckning i klientens miljö. Vid dessa tillfällen har man löst problemet genom att fortsätta samtalet via telefon.

Vilka fördelar ser ni för er som organisation?

– Flertalet av de klienter som söker stöd via Skandia Hälsoförsäkring söker på grund av stressrelaterade besvär. Vi har identifierat några situationer där Hälsa Online kan vara ett bra alternativ och underlätta för våra klienter att få utrymme för möte med Hälso-och rehabvägledare eller psykolog: Lång resväg, tider att passa (möten, hämta barn etc.), ofta sjuka barn, ensamstående, intryck av hög stress ”få tiden att räcka till”. Många av våra klienter reser regelbundet utomlands.

– Vi har haft videomöten med klienter i t.ex. London vilket känns mycket tillfredsställande från båda sidor. Eftersom vi arbetar med arbetsmiljö och hälsa samt arbetslivsinriktad rehabilitering är samarbetet med arbetsgivaren en viktig faktor. Där ser vi framöver att Videomöte även kan ske i form av flerpartssamtal. Ibland kan t.ex. chefen sitta utomlands och den anställde i Stockholm eller Göteborg.

Vilka tips skulle ni andra som vill komma igång?

– Efterfrågan på denna mötesform kommer att öka. Vi har startat i projektform vilket jag tror var ett bra beslut. Det har gett oss möjlighet att i lugn och ro prova oss fram för att successivt känna oss för och lära oss att anpassa tjänsten och dess administration. Det har även varit bra att avsätta tid så att den nya tjänsten administrativt integreras i den ordinarie verksamhetens rutiner och strukturer.

– Jag tror det är bra att det finns en projektledare som både brinner för mötesformen men även har tid att peppa ovana användare och finnas där vid frågor. Jag rekommenderar att starta som vi gjort med en liten projektgrupp som initialt testar systemet. Det har fungerat över förväntan och vi är nu snart redo att mer aktivt gå ut till större målgrupper och erbjuda tjänsten.

Vilken feedback har ni fått från patienterna?

– De klienter som har fått uppleva mötesformen är över förväntan oftast mycket tacksamma och nöjda. En klient som fick frågan efter ett inledande samtal med hälso-och rehabvägledare om han kunde tänka sig att även fortsätta med videomöten genom Hälsa Onlines psykologstöd svarade: ”Det här kändes ju mycket bra och jag kan inte tänka mig att det hade känts bättre om vi hade träffats”.