Rapsfält

ungdomsmottagning

UM Skåne online: Ungdomarna tipsar varandra

Åsa Söderlund

Ungdomsmottagningarna i Skåne har gjort en fantastisk resa med digitala besök. Från en tidig pilot till breddinförande, marknadsföring av appen och att ungdomarna idag hittar dit via varandra.

Den digitala mottagningen UM Skåne online lanserades i mindre skala i september 2017. Ett och ett halvt år senare träffade vi Susanne Martinsson som är verksam barnmorska på mottagningen och gjorde intervjun du kan läsa nedan. Då var vi imponerade och nyfikna på hur de hade lyckats att komma upp i hela 400 videobesök i månaden! Två år senare har den siffran tiodubblats – med 4 000 besökare i appen under mars 2021.

Upplägget har varit ungefär detsamma sedan starten med en digital dropin-mottagning där ungdomar mellan 12 och 23 år erbjuds videobesök med barnmorska, kurator eller sjuksköterska. Till en början låg allt fokus på att starta upp tjänsten och få igång de digitala besöken. Under hösten 2019 infördes onlinemottagningen hos alla ungdomsmottagningar inom Region Skåne. Då växte besöken ytterligare, tack vare att nöjda ungdomar tipsade varandra och att skolorna var informerade. Vad som hände hösten 2020 hade ingen räknat med. Men att det redan fanns en välfungerande digital plattform när pandemin slog till gjorde att ungdomsmottagningarna aktivt kunde styra om besök dit och ha en stor del av alla möten digitalt.

Ni har fått igång användandet på allvar med drygt 400 samtal i månaden – en imponerande siffra! Vad har ni gjort för att komma dit?

Vi har varit ute mycket och informerat både personal och ungdomar om att vi finns. Vi har besökt skolor och fritidsgårdar och hängt upp affischer. Samtidigt har vi pratat med personal, åkt runt till mottagningar och involverat enhetschefer. Det har varit betydande att vi har fått personalen med oss, eftersom de är en viktig källa för att sprida information om tjänsten.

Ett annat bidrag till ökningen av samtal var att vi valde att nämna UM Skåne online i vårt meddelande på telefonsvararen: ”Du vet väl om att du kan kontakta oss online?”. Då small det verkligen till!

”De kan ringa när de är ute och går, åker tåg eller till och med när de rider!”
-Susanne Martinsson

Marknadsför ni er digitala mottagning på andra sätt?

Vi har haft ett riktat utskick via Facebook för att nå ungdomar inom kommuner som saknar en fysisk ungdomsmottagning. Dessutom har vi lagt upp information på ungdomsmottagningarnas hemsidor.

Vad tycker personalen om att möta ungdomarna via video?

När vi började med videobesök var det lite blandade känslor, så är det ju ofta i förändringsarbeten. Men med tiden har alla blivit mer positiva och förstår vikten av tillgänglighet. Digitala besök känns också som en naturlig del i utvecklingen. Nätet ju är ungdomarnas arena och vi måste hänga med och finnas där de befinner sig.

Dropin-upplägget funkar bra, det är väldigt tillgängligt och ungdomarna kan möta oss när det passar dem. Det är viktigt att det är lätt och enkelt, och det är det! Det finns möjlighet att boka återbesök till exempel till kurator om ungdomarna önskar det, eller om uppföljning skulle behövas.

Hur har ni gjort för att få personal att komma igång med digitala besök?

De som är nya får introduktion och sitter bredvid när mer erfarna jobbar med videobesök, och får då möjlighet att själva testa. Men faktum är att ingen bland personalen verkar ha upplevt det som svårt, trots olika åldrar och digital erfarenhet. Det är enkelt och smidigt! Om det vid något tillfälle varit något strul med tekniken har det nästan alltid berott på bristande uppkoppling hos mottagaren.

Hur många är det som jobbar på UM Skåne online?

När det gäller roller är det 2 kuratorer, 2 barnmorskor och en sjuksköterska som bemannar mottagningen. Men eftersom ingen jobbar heltid med videobesök är det många fler personer, säkert fler än 15, som regelbundet jobbar med UM Skåne online. Alla jobbar från sin arbetsplats på en fysisk mottagning. Vi utgår från två enheter i dagsläget; dels från Hässleholm där vi startade tjänsten och dels från Malmö som kom till senare. En fördel med detta är att vi är flera som kan stötta varandra vid behov så vi är inte lika sårbara vid sjukdom, flytt eller annat som påverkar resursplaneringen. Samtidigt blir den övriga personalen mer involverad. Med tiden kanske vi behöver lägga till fler enheter.

Hur funkar det att jobba parallellt med både fysiska och digitala möten?

Vi kan inte boka fysiska och digitala besök i samma verktyg, men det har inte inneburit några större problem. Ofta jobbar man heldagar med onlinemöten, vilket är bra då man verkligen får möjlighet att fokusera. Överlag tror jag att mixen mellan fysiskt och digitalt är ultimat, både för patienter och för personal. Digitala och fysiska besök bör komplettera varandra! Digital kontakt kan vara problematisk för vissa ungdomar, till exempel de som lider av svår dyslexi eller synnedsättning. Samtidigt öppnas möjligheter för unga som bor långt från en fysisk mottagning att äntligen kunna prata med oss. Just därför ser vi det som ett bra komplement, det ena utesluter inte det andra.

När tycker ni att ett digitalt möte fungerar extra bra?

Det funkar ju otroligt bra oavsett var ungdomarna än tycks befinna sig. De har kontaktat oss både från London och Taiwan och det har gått jättebra. Att unga kan träffa oss var de än är innebär ju fantastiska möjligheter. De kan ringa när de är ute och går, åker tåg eller till och med när de rider! Det ger dem möjlighet att kontakta oss när de har möjlighet.

Vi har även haft videobesök med 12-åringar, som tillsammans med sina föräldrar kunnat kontakta oss i ett gemensamt samtal. Det känns som ett bra sätt att nå även denna grupp.

Vad har ni för planer framöver?

Nu när vi har varit igång ett tag har vi börjat utvärdera hur vi jobbar för att planera vidare inför framtiden. Vi håller på att sätta upp målbilder kring hur vi på bästa sätt kan använda tjänsten och implementera den i verksamheten. Till exempel diskuterar vi hur tjänsten ska fungera i vår fasta drift, hur vi kan guida ungdomarna ännu bättre genom filtrering och om vi kan styra om fler av dem som ringer till att använda appen. Förhoppningsvis har vi nya mål att jobba mot senare i vår!

 

Här kan du se seminariet:
Erfarenheter från uppstart av den digitala ungdomsmottagningen UM Skåne Online