Blogg

Så kan Visiba Care användas i vaccinationsprogrammet för covid-19

Dela

Ett vaccinationsprogram som ska genomföras i flera steg ställer höga krav på regionerna när det gäller planering, administration och verkställande. För att stötta i det arbetet har vi på Visiba Care tillsammans med våra kunder tagit fram ett antal best practices för att visa hur vår plattform kan användas för att underlätta vaccineringen mot covid-19.

Enligt rådande riktlinjer ska vaccineringen ske stegvis. Prioriterade grupper är personer över 70 år, personer med risk för allvarlig covid-19 samt personal som arbetar inom vård och omsorg. Först därefter följer den övriga befolkningen. Det är möjligt att ytterligare prioriteringar kan komma att krävas inom denna stora grupp, beroende på vårdens kapacitet och tillgång till vaccin.

Att vaccinationsprogrammet kan riktas mot specifika grupper på ett effektivt och säkert sätt är av högsta vikt, inte bara för invånarna och vården, utan även för samhället i stort. Därför behöver vi säkerställa att vården hittar vägar för att smidigt nå prioriterade grupper, samtidigt som det ska vara enkelt för invånarna att boka tid för vaccinering och hitta den information de söker. Det är här Visiba Care kommer in i bilden och kan skapa verkligt värde.

Alla mottagningar samlade i en vy

I Visiba Care kan invånarna nå regionens samlade vaccinationserbjudande via en central ingång. Det gör att det blir enkelt för dem som ska boka tid för vaccination att hitta lediga tider, då de slipper söka på en mottagning i taget – och börja om från början om alla tider är uppbokade.

Sätt upp nya tillfälliga mottagningar

Det går snabbt för vårdgivaren att lägga till nya mottagningar, även temporära sådana. Detta kan vara aktuellt om det finns behov av att öka kapaciteten och undvika smittspridning på ordinarie vårdinrättningar. Dessutom är det möjligt att ange exakt platsinformation för varje mottagning, vilket minskar risken att personer inte hittar dit.

En ingång – olika flöden

Under hela vaccinationsprogrammet kan samtliga bokningar, för samtliga grupper, hanteras digitalt via regionens app/patientwebb. Vårdpersonal och riskgrupper erbjuds att boka tid i två separata flöden, som kan vara dolda för allmänheten. För vårdpersonal kan t.ex. en länk till bokning delas via intranätet. Prioriterade riskgrupper kan få kallelse med bokningslänk via sms. Samtidigt säkerställer inloggning via BankID att rätt person genomfört bokningen. Anpassade formulär kan hjälpa vårdgivaren att urskilja om den som bokar tid för vaccinering tillhör en prioriterad grupp.

Användarvänligt för alla

Personer som tidigare har använt regionens vårdapp kan enkelt använda denna även för att boka tid och plats för vaccination. De som inte använt vårdappen tidigare får sms och/eller e-post med instruktioner om hur de går tillväga för att boka tid. För vårdgivaren har Visiba Care flera funktioner som underlättar administrationen av vaccinationsprogrammet, som till exempel möjligheten att enkelt lägga till och ta bort mottagningar eller anpassa mottagningstexter och information.

Tillgång till viktig information

Med Visiba Care är det möjligt att visa externa webbsidor direkt i appen, från till exempel 1177 Vårdguiden eller Folkhälsomyndigheten. Det gör att invånarna enkelt kan ta del av
viktig information som är relaterad till covid-19.

Möjlighet att rapportera biverkningar

Biverkningar kommer att bevakas noga i vaccinationsprogrammet. För att underlätta rapportering är det möjligt att lägga in en knapp i Visiba Cares app som leder direkt till formuläret hos Läkemedelsverket.

Påminnelser och meddelanden

Inför en bokad vaccinationstid går det alltid ut påminnelser via sms eller mejl för att minimera risken för uteblivna besök. Genom meddelandefunktionen går det dessutom att skicka anpassad information till invånaren, till exempel för att påminna om påfyllnadsdos.

Vill du veta mer?

Som leverantör till fler än hälften av Sveriges regioner är vi väl insatta i det ansträngda läge som vården befinner sig i just nu. Om du vill diskutera hur digitala lösningar kan stötta er i hanteringen av vaccinationsprogrammet är du varmt välkommen att höra av dig.

Är du redan kund hos oss och vill veta mer om hur ni kan sätta upp anpassade flöden i Visiba Care för att underlätta vaccinering, kontakta er Customer Success Manager.

Åsa Söderlund

Åsa Söderlund

Inspiration

Senaste blogginlägg