Visiba Människan

Varför slutanvändaren bör stå i centrum av designprocessen

Sofia Pyrgioti

UX-design är en kritisk komponent i utvecklingen av digitala tjänster och produkter där målet är att skapa digitala upplevelser som människor förstår.  Genom att användaren smidigt och intuitivt kan interagera med tekniken skapas en positiv upplevelse som kan vara helt avgörande för om tjänsten eller produkten kommer att användas eller ej. Istället för att enbart fokusera på det visuella som färg och form, är det framför allt två frågor som styr designprocessen: ”Vilka behov har användaren?” och ”Hur kan vi se till att dessa behov tillgodoses på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt?”

När det gäller vården adderas ytterligare komplexitet då tekniken sällan ska nyttjas av en homogen användargrupp. Utöver de som arbetar inom olika vårdverksamheter behöver man även inkludera patienter och deras anhöriga – en målgrupp som förr eller senare lär inkludera exakt alla människor. För att digitala tjänster och produkter ska kunna bidra till en jämlik och tillgänglig vård behöver vi därför designa för såväl vårdpersonal som patienter, inklusive personer med funktionsvariationer och olika nivåer av digital kompetens. Detta kräver djup förståelse för de olika användargruppernas behov och en sömlös kombination av de digitala flöden som båda grupperna använder.

På Visiba har vi alltid utgått från slutanvändares behov i vår produktutveckling. När det gäller patientperspektivet, arbetar vi med en brett sammansatt patientpanel som ger rekommendationer och utvärderar våra designförslag. Därefter anpassas designen, för att i nästa steg utvärderas av fler patienter och slutligen tillämpas på vår produkt. Att denna process skapar resultat ser vi om inte annat i de höga betyg som våra kunders patientappar får i App Store och i Google Play Store.

I den här videon berättar Simon Leppänen, produktägare, och Sofia Pernbert, UX-designer, vad det innebär att utveckla tjänster för slutanvändaren, hur processen ser ut inom Visiba och vilket värde det skapar för patienterna.