finland sunset

Case

Familjeläkarna: Øyekontakt er viktig ved digitale helsebesøk

Del

Simon Holmgren har arbeidet som lege siden 2015. På sin nåværende arbeidsplass hos Familjeläkarna har han i ett år møtt pasientene sine digitalt, og per i dag har han rukket å gjennomføre over 2500 videobesøk. Så hvem er bedre egnet til å fortelle hvordan det fungerer å jobbe på denne måten? Vi bad Simon dele sine erfaringer med oss og komme med noen tips!

Hva er den viktigste grunnen til at arbeidsgiveren din satset så stort på digitale besøk?
Vi har som mål å gi pasientene våre god tilgjengelighet i klinikkenes åpningstider. Med digitale besøk har vi større mulighet til å fordele ressursene mellom klinikkene og raskere kunne hjelpe pasientene, mange ganger uansett hvor de befinner seg.

Hvordan pleier du å forberede deg før et videobesøk?

Jeg pleier å ha en hvit/ensfarget vegg i bakgrunnen, og jeg pleier å dobbeltsjekke at jeg vises tydelig i bildet og at lyset er bra. Kanskje må jeg slå på en lampe eller trekke for et gardin hvis solen skinner sterkt. Det gir også et godt helhetsinntrykk å ha det rent rundt seg, uten for eksempel synlige kaffekopper.

Hva bør man tenke på under selve videosamtalen?

Det er viktig å ha øyekontakt. Jeg pleier å se inn i kameraet for å skape kontakt med pasienten og gi en følelse av nærvær. Hvis man ser pasienten i øynene på skjermen, ser det jo ut som at man ser bort, og det er det viktig å ha i bakhodet.

Jeg anbefaler også at man starter videobesøket med noen åpne spørsmål og lar pasienten med egne ord fortelle om problemene, selv om man så klart har lest symptombeskrivelsene og journalen på forhånd. Man kan for eksempel si «Hei, hva kan vi hjelpe deg med i dag? Jeg leste at du har vondt i magen. Kan du fortelle mer om det?». Da er det tydelig at man er forberedt, samtidig som man gir rom for pasientens beskrivelse.

«Med digitale besøk har vi bedre mulighet til å fordele ressursene mellom klinikkene og raskere kunne hjelpe pasientene»

-Simon Holmgren

Hva er de viktigste fordelene ved å jobbe digitalt?

Det er spennende å være en del av utviklingen av fremtidens helsetjenester samt integreringen av digitale verktøy og de fysiske klinikkene og helsesentrene. Og så er det mulig å arbeide hvor som helst, så lenge du har en datamaskin, god nettforbindelse og mulighet for å sitte privat. Du kan arbeide hjemmefra eller når du er på reise. Det er både praktisk og fleksibelt.

Samtidig skaper det effektivitet, fleksibilitet og god flyt mellom det digitale og helsesentrene til Familjeläkarna. Vi kan hjelpe forholdsvis mange pasienter på kort tid, med bortimot 20 pasienter om dagen, som er flere enn vi normalt kunne tatt imot en vanlig arbeidsdag på helsesenteret. Vi kan nok ta oss av rundt 30 % flere pasienter via nettet, forutsatt at det er riktig type pasienter – digitale helsetjenester passer ikke for alle helsetilstander, og besøkene kan være vanskelige å sammenligne når alvorlighetsgraden varierer.

Finnes det noen ulemper med digitale besøk?

Besøkene har heller begrensninger enn ulemper, og det er svært viktig å være bevisst på begrensningene. Selv om man kan være ganske sikker på at en person lider av en behandlings­krevende øreinflammasjon, kreves det en fysisk undersøkelse for å være sikker og kunne stille diagnosen og behandle problemet. Strama har retningslinjer for digitale helsetjenester som jeg arbeider etter, og som er et godt utgangspunkt. Gjelder det andre tilstander, for eksempel trøtthet, kan man i samarbeid med de fysiske klinikkene i stedet forberede de fysiske besøkene som bookes inn, med blant annet prøvetaking, slik at den nødvendige informasjonen allerede foreligger.

Digitale besøk er ingen helhetsløsning, og videobesøk bør betraktes som ett verktøy blant mange andre. Hvis du derimot tilbyr dette som et supplement til fysiske besøk, ser jeg det som positivt, og pasientene våre setter også pris på å kunne møte oss digitalt.

Hvem er det du møter digitalt?

Det er alle typer mennesker! Men jeg kan nok si at de fleste som besøker oss online, er mellom 20 og 40 år, og en del av dem er småbarnsforeldre. Det er ikke så mange tenåringer, men det her derimot blitt stadig flere pasienter som er mellom 60 og 80 år. Jeg har til og med hatt videosamtale med en 90-åring, og det gikk svært bra 🙂

Hvilke tilbakemeldinger har du fått fra pasientene?

At det er en fantastisk og praktisk måte å møtes og få hjelp på. De aller fleste har uttrykt seg i positive ordelag.

Inspirasjon

Relaterte historier