Stockholm

Case

SRC: Mer fokusert og givende enn et fysisk møte

Del

Margareta Godin Bagge, prosjektleder og helse- og rehabiliteringsveileder ved Sophiahemmet Rehab Center, forteller hvordan pasienter og klienter opplever den nye møteformen på det digitale mottaket SRC Hälsa Online.

«Vi har for eksempel hatt videomøter med klienter i London, noe som føles svært tilfredsstillende for begge parter.»

– Margareta Godin Bagge

Hvordan føles det å være i gang?

– Det føles svært godt å være i gang med denne møteformen, som er helt i tråd med den digitale utviklingen og de nye måtene å kommunisere på. Vi vil ligge i forkant og levere attraktive, moderne tjenester.

Hvordan opplever personalet videobesøk som et verktøy i hverdagen?

– Vi forsøker blant annet å ha en fleksibel og positiv innstilling til klientens behov. Derfor har både psykologer og veiledere innen helse og rehabilitering sett på denne møteformen som et ytterligere verktøy i behandlingen av pasienter ved å kunne gi dem et alternativ med like god kvalitet som et fysisk møte.

– Det er gjennomført psykologsamtaler online der både psykologen og klienten har opplevd samtalen som minst like god som i et fysisk rom.  Et møte via videosamtale kan noen ganger til og med oppleves mer fokusert og givende enn et fysisk møte. En psykolog sa: «Dette var den beste psykologsamtalen jeg noensinne har hatt med en klient! Samtalen ble tydelig og fokusert, og vi rakk å ta opp alt vi hadde behov for å snakke om.»

– Teknologien har ikke forårsaket noen større problemer, bortsett fra noen ganger der det har vært dårlig dekning hos klienten. Da har man løst problemet ved å fortsette samtalen på telefon.

Hvilke muligheter/utfordringer har dere som organisasjon med digitale mottak?

– De fleste klientene som søker støtte via Skandia Hälsoförsäkring, gjør det på grunn av stressrelaterte problemer. Vi har identifisert noen situasjoner der Hälsa Online kan være et godt alternativ, og som gjør det lettere for pasientene å avtale et møte med en veileder innen helse og rehabilitering eller psykolog: Lang reisevei, travel hverdag (møter, henting av barn osv.), ofte syke barn, enslige samt stress for å «få tiden til å strekke til». Mange av klientene reiser regelmessig utenlands.

– Vi har for eksempel hatt videomøter med klienter i London, noe som føles svært tilfredsstillende for begge parter. Fordi vi jobber med arbeidsmiljø og helse samt arbeidslivsrettet rehabilitering, er samarbeidet med arbeidsgiveren en viktig faktor. Der ser vi at videomøter også kan skje i form av flerpartssamtaler. Noen ganger kan for eksempel sjefen være i utlandet og den ansatte i Stockholm eller Gøteborg.

Hva vil du si at andre bør tenke på før de åpner et digitalt mottak?

– Etterspørselen etter denne møteformen vil øke. Vi startet i prosjektform, noe jeg tror var en god beslutning. Det har gjort at vi i ro og mak kan prøve oss frem og finne måter å tilpasse tjenesten og administreringen på. Det har også vært lurt å sette av tid til å integrere den nye tjenesten administrativt i den ordinære virksomhetens rutiner og strukturer.

– Jeg tror det er bra å ha en prosjektleder som både brenner for møteformen, og som har tid til å motivere uerfarne brukere og svare på spørsmål. Jeg anbefaler å starte opp som vi gjorde, med en liten prosjektgruppe som tester ut systemet fra første dag. Det har fungert over all forventning, og vi er nå snart klare til å gå mer aktivt ut og tilby tjenesten til større målgrupper.

Hva slags tilbakemeldinger har dere fått fra pasientene?

– Klientene som har fått prøve møteformen, er i all hovedsak svært takknemlige og fornøyde. En klient som etter en innledende samtale med en helse- og rehabiliteringsveileder ble spurt om han også kunne tenke seg å fortsette med videomøter gjennom Hälsa Onlines psykologstøtte, svarte: «Dette virket jo svært bra, og jeg kan ikke tenke meg at det ville vært bedre om vi hadde møttes».

Inspirasjon

Relaterte historier