field

Case

UM Skåne online: Kombinasjonen av det fysiske og digitale er ideell både for pasienter og personell

Del

Susanne Martinsson er jordmor i Region Skåne og har jobbet med det digitale mottaket UM Skåne online siden lanseringen i september 2017. Da vi var på ungdomsmottaket forrige gang, hadde de nettopp startet opp den digitale virksomheten. Nå er vi nysgjerrige på hva som har skjedd siden sist, og ikke minst lurer vi på hvordan de har lykkes med å komme opp i drøyt 400 videobesøk i måneden!

Nå har dere vært i gang med UM Skåne online i snart ett og et halvt år. Hva har skjedd siden oppstarten?

Opplegget er det samme. Vi har et digitalt drop in-mottak der vi tilbyr ungdom mellom 12 og 23 år videobesøk med jordmor, sosialrådgiver eller sykepleier. I starten hadde vi fokus på å starte opp tjenesten og få i gang de digitale besøkene. Etter hvert har vi fått mer erfaring, og i dag er den digitale kontakten en del av hverdagen vår.

Dere har på alvor fått i gang bruken med drøyt 400 samtaler i måneden – et imponerende tall! Hva har dere gjort for å komme dit?

Vi har vært mye ute og informert både personale og ungdommer om virksomheten vår. Vi har besøkt skoler og ungdomsklubber og hengt opp plakater. Samtidig har vi snakket med personale, reist ut til mottak og involvert ledere for ulike enheter. Det har vært viktig at vi har fått personalet med oss, ettersom de har en sentral rolle når det gjelder å spre informasjon om tjenesten.

Et annet bidrag til økningen av antall samtaler var at vi valgte å nevne UM Skåne online i meldingen vår på telefonsvareren: «Du vet vel at du kan kontakte oss online?». Da ble det virkelig fart på sakene!

«De kan ringe når de er ute og går, når de er på toget eller til og med når de er ute og rir!»

-Susanne Martinsson

Markedsfører dere det digitale mottaket på andre måter?

Vi har lagt ut flere meldinger på Facebook for å nå ungdom i kommuner som mangler et fysisk ungdomsmottak. Vi har også lagt ut informasjon på hjemmesidene til ungdomsmottakene.

Hva synes personalet om å møte ungdom via video?

Da vi begynte med videobesøk, var det litt blandede følelser, slik det ofte er ved store forandringer. Men med tiden har alle blitt mer positive og forstår viktigheten av tilgjengelighet. Digitale besøk føles også som en naturlig del av utviklingen. Nettet er jo ungdommens arena, og vi må henge med og være der ungdommen er.

Drop in-opplegget fungerer godt. Det er svært tilgjengelig, og ungdommene kan møte oss når det passer dem. Det er viktig at det er enkelt og greit, og det er det! Det er mulig å bestille nytt besøk, for eksempel med sosialrådgiver, hvis ungdommene ønsker det, eller hvis det trengs oppfølging.

Hva har dere gjort for å få personalet til å komme i gang med digitale besøk?

De som er nye, får en introduksjon og sitter ved siden av når de mer erfarne jobber med videobesøk. Da får de også mulighet til å teste selv. Men det er faktisk ingen blant personalet som har opplevd det som vanskelig, til tross for aldersspennet og varierende digital erfaring. Det er enkelt og praktisk! Hvis det har vært problemer med teknologien, har det nesten alltid vært på grunn av manglende oppkobling hos mottakeren.

Hvor mange er det som jobber på UM Skåne online?

Når det gjelder rollefordeling, er det to sosialrådgivere, to jordmødre og én sykepleier som bemanner mottaket. Men fordi ingen jobber fulltid med videobesøk, er det mange flere personer, sikkert mer enn 15, som regelmessig jobber med UM Skåne online. Alle jobber fra arbeidsplassen sin på en fysisk klinikk. Vi jobber i dag fra to enheter; dels fra Hässleholm der vi startet tjenesten, og dels fra Malmö, som kom til senere. En fordel med dette er at vi er flere som kan støtte hverandre ved behov, slik at vi ikke er så sårbare ved sykdom, flytting eller andre ting som påvirker ressursplanleggingen. Samtidig blir det øvrige personalet mer involvert. Etter hvert må vi kanskje legge til flere enheter.

Hvordan fungerer det å jobbe parallelt med både fysiske og digitale møter?

Vi kan ikke bestille fysiske og digitale besøk i samme verktøy, men det har hittil ikke gitt noen større problemer. Ofte jobber man hele dager med onlinemøter, slik at man virkelig får mulighet til å fokusere på bare det. I det store og hele tror jeg kombinasjonen av fysiske og digitale møter er ideell både for pasienter og personell. Digitale og fysiske besøk bør utfylle hverandre! Digital kontakt kan være problematisk for enkelte ungdommer, for eksempel for dem som lider av tung dysleksi eller synshemming. Samtidig gir det ungdom som bor langt fra en fysisk klinikk, en mulighet til å endelig kunne prate med oss. Nettopp derfor ser vi på det som et viktig supplement. Det ene utelukker ikke det andre.

Når synes dere et digitalt møte fungerer ekstra godt?

Det fungerer jo utrolig godt uansett hvor ungdommen befinner seg. De har kontaktet oss både fra London og Taiwan, og det har gått kjempebra. Det at ungdommen kan treffe oss uansett hvor de er, gir oss jo fantastiske muligheter. De kan ringe når de er ute og går, sitter på toget eller til og med når de er ute og rir! Det gir dem muligheten til å kontakte oss når det passer for dem.

Vi har også hatt videobesøk der 12-åringer har kontaktet oss i en felles samtale med foreldrene. Det virker som en god måte å nå også denne gruppen på.

Hvilke planer har dere fremover?

Nå som vi har vært i gang en stund, har vi begynt å evaluere hvordan vi jobber for å legge videre planer for fremtiden. Vi holder på å sette opp mål for hvordan vi på best mulig måte kan bruke tjenesten og implementere den i virksomheten. Vi diskuterer for eksempel hvordan tjenesten skal fungere i den faste driften, hvordan vi kan veilede ungdommene på en enda bedre måte ved hjelp av filtrering, og om vi kan få flere av dem som ringer, til å bruke appen. Forhåpentligvis har vi nye mål å jobbe mot senere i vår!

Inspirasjon

Relaterte historier