Kvalitet og validering

Healthcare professionals

Den medisinske kjernen i Red Robin består av innhold som legges til av medisinske eksperter. Innholdet gjennomgås og valideres av uavhengige medisinske eksperter og valideres mot referansepasienttilfeller av lisensiert helsepersonell innen ulike fagområder, f.eks. sykepleiere, leger og psykologer.

Benchmarking utføres mot referansekilder som RGS webb, 1177, Medibas, Strama m.fl. for å sikre at Red Robin opprettholder samme eller høyere kvalitet.

Visiba Care inngår i WHO-arbeidsgruppen AI4H Topic Group on Symptom assessment, som fokuserer på å utvikle former for evaluering og sammenligning av triageløsninger i helsevesenet.

Innhold og resultater knyttet til spesifikke pasienttilfeller gjennomgås og evalueres av lisensiert helsepersonell for å sikre kvaliteten. Samtidig valideres alle pasienttilfeller fortløpende ved å bekrefte eller avvise den foreslåtte diagnosen etter hver kontakt med klinikken.

I tillegg føres det regelmessig dialog med både helsepersonell og pasienter for å sikre at spørsmålene i Red Robin er relevante, enkle å forstå og enkle å svare på. Dette er svært viktig, fordi pasientens svar utgjør grunnlaget for Red Robins beregninger.

Red Robin quality assurance