Veiledninger og rapporter

Nordmenn og digitale helsetjenester

Les rapporten som beskriver befolkningens holdninger til digitale helsetjenester og automatiserte verktøy under det hendelsesrike året 2020.

Whitepaper